Välkommen till våra hemsidor!

Vi är en förening som består av personer med bokbindning som hobby och samt intresse för bokbindning. Vårt mål är att utveckla bokbindningskulturen.

Avsikten med våra hemsidor är att dela information om föreningens verksamhet och aktuella händelser om bokbindning. Vi ger också, i den mån det finns möjligheter, mindre tekniska vinkar och råd.  

Kontakt med oss fås vid användning av nätblanketten ”Tag kontakt”. Ge respons och berätta om dina idéer till utvecklande av verksamheten.


Nyheter

ÅRSMÖTE(2019-04-29)
Mötets beslut - Godkändes verksamhetsberättelsen för år 2018. - Föredrogs för mötet bokslutet för år 2018. Bokslutet visade en förlust på 617,47 euro. - För årsmötet..

2018-03-02  Nordiska Bokband 2018
2015-10-20  Medlemsförmån