Välkommen till våra hemsidor!

Vi är en förening som består av personer med bokbindning som hobby och samt intresse för bokbindning. Vårt mål är att utveckla bokbindningskulturen.

Avsikten med våra hemsidor är att dela information om föreningens verksamhet och aktuella händelser om bokbindning. Vi ger också, i den mån det finns möjligheter, mindre tekniska vinkar och råd.  

Kontakt med oss fås vid användning av nätblanketten ”Tag kontakt”. Ge respons och berätta om dina idéer till utvecklande av verksamheten.


Nyheter

Nordiska bokband 2018(2019-11-09)
Utställningen är nu slutförd och utställningsobjekten har cirkulerat alla nordiska länder. Böckerna är kontrollerade och det finns inga uppgifter om att de blivit..

2018-03-02  Nordiska Bokband 2018
2015-10-20  Medlemsförmån