Medlemsförmån

2015-10-20

Tempera ger 10 – 20 % rabatt på normala priser beroende av vilken produkt. Vid anhållan om rabatt bör man uppvisa Esbo Bokbindarnas medlemskort.
2019-11-09Nordiska bokband 2018
2018-03-02Nordiska Bokband 2018
2015-10-20Medlemsförmån