Kontaktuppgifter

Snabbaste sättet att få kontakt med oss är via kontaktblanketten. Vill du ha kontakt direkt med ansvarspersonen, lämna bort (a) och sätt i stället @.

Ordförande
Ritva Kurittu-Kalaja tel: 043 826 5247, email ritva.kurittukalaja(a)gmail.com

Sekreterare
Maarit Pakkala tel: 050-340 9559, email maarit.pakkala(a)elisanet.fi

Sidornas underhåll
Seppo Seppälä email: seppalaster(a)gmail.com

Postadress
Espoon Kirjansitojat ry - Esbo Bokbindare rf
c/o Espoon työväenopisto
PL 21705
02070 ESPON KAUPUNKI

Besöksadress
Espoon Kirjansitojat r.y. - Esbo Bokbindare r.f.
c/o Esbo arbetarinstitutet
Kuunkehrä 2 B / 4. krs
02210 ESPOO