Nordiska bokband 2018

2019-11-09

Utställningen är nu slutförd och utställningsobjekten har cirkulerat alla nordiska länder. Böckerna är kontrollerade och det finns inga uppgifter om att de blivit skadade under transporten från Danmark till Finland.

Böckerna har returnerats till bokbindarna enligt Deltagarlistans tabell, som kan hittas här. Dessa webbsidor fungerar till april 2021

Vi tackar alla deltagare och de personer som påverkat utställningens genomförande.

2020-09-30Medlemsbrever
2020-06-08Aktuellt
2019-11-09Nordiska bokband 2018
2018-03-02Nordiska Bokband 2018
2015-10-20Medlemsförmån