Aktuellt

2020-06-08

Esbo bokbindare rf. har hållit sitt årsmöte 12 mars. Nya styrelsen på sitt första möte valde rollerna på följande sätt: ordförande Ritva Kurittu-Kalaja, vice ordförande Hannu Laine, sekreterare Maarit Pakkala och som kassör Seppo Seppälä. De övriga styrelseledamöterna är Oiva Harjunpää, Tuija Hietaniemi, Jukka Männistö och Sari Randen.

För att förhindra coronaviruset spridas kommer höstens utflykt flyttas antingen till hösten eller nästa vår. Vi följer regeringens rekommendationer och bestämmelser.

Styrelsen har handskat de viktigaste frågorna som fjärrmöten och första "riktiga" mötet kommer att vara i augusti. Hoppningsvis vi kan då planera aktiviteter för våra medlemmar.

Dun kan registrera dig via Ilmonet.fi på Omnias bokbindings kursser. Kurserna börjar hoppningsvis i september.

Trevlig sommar och håll dig frisk.

Ordförande Ritva Kurittu-Kalaja.

2020-09-30Medlemsbrever
2020-06-08Aktuellt
2019-11-09Nordiska bokband 2018
2018-03-02Nordiska Bokband 2018
2015-10-20Medlemsförmån