Bakgrund

Esbo bokbindare rf är en förening för alla som är intresserade av bokbindning.

Bland eleverna och lärarna vid bokbindningskurserna i Esbo Arbetarinstitut väcktes tanken på en egen förening för flera år sedan.

Tanken ledde småningom till handling och lördagen 24 oktober1998 grundades föreningen Esbo Bokbindare (rf).

I det konstituerande mötet deltog ett tjugotal personer. Föreningen verkar i nära samarbete med Esbo arbetarinstitut. Alla som är intresserade av bokbindning kan bli medlemmar genom att fylla i en ansökan och betala medlemsavgiften.